Færdselsrelateret Førstehjælp

I forbindelse med erhvervelse af kørekort i Danmark, er det obligatorisk at have et gyldigt færdselsrelateret førstehjælpsbevis.

Hvad indebærer et kursus i færdselsrelateret førstehjælp?

Et kursus i færdselsrelateret førstehjælp vil først og fremmest indebære undervisning, som har til formål at forberede dig i tilfælde af, at du bliver vidne til en ulykke. Førstehjælps kurset er et 8 timers intensivt kursus, hvor du vil blive undervist i, hvordan man holder hovedet koldt i situationer, hvor der er behov for førstehjælp, og hvordan man i det hele taget hjælper både chokerede og forulykkede vidner på bedst mulig vis.

Kurset indebærer både teoretisk og praktisk undervisning, hvor du blandt andet kommer til at lære førstehjælpens fire hovedpunkter: skab sikkerhed, vurdér personen, tilkald hjælp og giv førstehjælp.

Efter kurset i færdselsrelateret førstehjælp vil du være i stand til at kunne hjælpe op til flere tilskadekomne ved ulykker og samtidig selv undgå at komme i fare. Du vil også være i stand til at forsøge at genoplive svært tilskadekomne personer, som hverken trækker vejret eller viser livstegn. Samtidig vil du lære noget om, hvordan du kan forebygge chok og føre beroligende samtaler med tilskadekomne ved en ulykke. Generelt set vil kurset give dig den nødvendige viden om, hvordan du skal yde førstehjælp til typiske skader, som man oftest oplever i forbindelse med trafikulykker.

Hvorfor er det vigtigt at kende til førstehjælp i trafikken?

Førstehjælp redder liv. Så simpelt kan det siges. Ved at lære førstehjælp vil du være i stand til at håndtere situationer, hvor folk er kommet til skade på grund af en ulykke. I stedet for at gå i panik, vil du vide, hvordan du bedst muligt håndterer situationen. Alt for ofte ser man, hvordan folk udviser usikkerhed, hvis de bliver vidne til en ulykke der kræver førstehjælp øjeblikkeligt. Denne usikkerhed skyldes ofte ukendskab til førstehjælp. Ved at kende til førstehjælp øger man dermed chancen for at kunne hjælpe andre, og endda redde liv, i tilfælde af en ulykke.