Forløbet

Når du skal i gang med at tage kørekort til bil, skal du igennem et forløb, der veksler mellem teori og praksis. Undervisningen vil altså både bestå af relevant teori med henblik på en teoriprøve og praktiske køretimer på manøvrebane, manøvre på vej samt køreteknisk kursus på glatbane.

Teoriundervisningen vil bestå af minimum 29 lektioner, men du kan få flere lektioner, hvis du har behov for det. Samtidig er det lovpligtigt at have 16 kørelektioner, men min erfaring er, at mange har behov for 6-10 lektioner ekstra. Desuden skal du igennem 4 lektioner på manøvrebane i starten og 4 lektioner på køreteknisk kursus (glatbane) i slutningen af forløbet.

Teorien som du vil blive undervist i, vil være med til at forberede dig grundigt på de praktiske øvelser i bilen, med henblik på at gøre det nemmere for dig at lære dem. Hvis du udfører en praktisk øvelse sikkert, vil vi fortsætte til næste øvelse, men er du mere usikker, så gentager vi selvfølgelig øvelsen, indtil du er klar til at gå videre.

Et typisk forløb vil starte ud med teoriundervisning, som forbereder dig på de 4 lektioner på manøvrebane. Efter du har været på manøvrebane, vil praktiske kørelektioner på vej og teoriundervisningen følges ad, således at du har skiftevis teoriundervisning og praktiske køretimer. Senere i forløbet, når du er kommet igennem teoriundervisningen, skal du til teoriprøve, som skal bestås for i sidste ende at kunne gå til den praktiske prøve. Når teoriprøven er bestået, skal du på køreteknisk anlæg (glatbane), hvor du vil lære, hvordan du skal styre bilen i glat føre. Til sidst skal du til den praktiske køreprøve, hvor du får dit kørekort, hvis du består. Hvis du har købt beståelsespakken hos Slalom Trafikskole, og desværre ikke består køreprøven i første forsøg, så betaler vi for en ny køreprøve hos politiet.