Hvem kan tage kørekort?

Alder

Tidligst 3 måneder før du fylder 18 år, vil du have mulighed for at starte på kurset, tidligst 1 måned før du fylder 18 år vil du have mulighed for at tage teoriprøven, og du kan tidligst have mulighed for at tage den praktiske køreprøve fra og med din 18 års fødselsdag. Når den praktiske køreprøve er bestået, vil du få dit kørekort.

Fra 1. januar 2017 kan 17-årige tage kørekort
Læs mere her >

Helbred

Principielt kan alle inden for den rette alder tage kørekort. Selv hvis du har et eventuelt handicap, behøver det ikke at forhindre dig i at få et kørekort og køre bil. Før du kan få dit kørekort skal dit helbred derfor tjekkes. Det er lovpligtigt at gennemgå en helbredsundersøgelse hos lægen som via en lægeerklæring kan dokumentere, hvorvidt dit helbred er godt nok til at køre bil eller ej. I forbindelse med helbredsundersøgelsen hos lægen, vil følgende forhold blive afdækket:

  • Diabetes
  • Nedsat syn
  • Nedsat hørelse
  • Bevægelseshandicap
  • Nyresygdomme
  • Brug af alkohol, narkotika og lægemidler
  • Psykiske lidelser
  • Andet

Hvis du har helbredsmæssige problemer eller eventuelle handicap, som på den ene eller anden måde er problematisk i forhold til at få et kørekort, anbefaler vi at du starter med at tage kontakt til køreskolen. Desuden vil vi anbefale dig at få lavet en ansøgning om at tage kørekort forud for tilmeldingen, da den skal godkendes, før du kan tage kørekort. Hvis du venter med at få den lavet til efter du er startet på holdet, kan det skabe problemer, og medføre at du kommer bagud på kurset, så det er bedre at få lavet en ansøgning før holdstart.