Generelle lovbestemmelser og regler for Slalom Trafikskole: Logbog:

Logbogen skal underskrives efter hver fuldendt undervisning og det er strafbart hvis denne underskrives urigtigt af hhv. kørelærer eller elev og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Skulle du være så uheldigt at miste din logbog, så skal denne rekonstrueres som medfører en del arbejde og derfor har en kostpris på kr. 1500,-

Manøvrebane og køreteknisk anlæg:

 

Tider til hhv. manøvrebane eller køreteknisk anlæg skal aftales med din kørelærer og kan først finde sted efter teori/kørsel på vej er fuldendt forud for dennes tilgang. Ved aflysning skal din kørelærer underrettes herom se nærmere for aflysninger nederste på siden.

 

Handelsbetingelser:

 

Hos Slalom Trafikskole modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA og MasterCard. Ved afregning for ekstra kørelektioner, kan der betales med Mobilepay til den enkelte kørelærer.

Betaling vil blive trukket på din konto med det samme og du vil modtager en kvittering på din e-mail konto.

Alle beløb er i DKK. (Danske kroner) og er inkl. moms.

Slalom Trafikskole bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Refusion:

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

 

Fortrydelsesret

Skulle du fortryde dit køb hos Slalom Trafikskole, sender vi naturligvis enten hele beløbet eller det

tilgodehavende beløb for ikke anvendte ydelser retur, Bemærk at ved køb af pakker, fratrækkes der listeprisen af de ydelser der er blevet gjort brug af. Teorilektioner bliver afregnet med DKK. (Danske kroner) 100,- pr lektion.

 

Gavekort købt hos Slalom Trafikskole kan benyttes i 12 måneder fra udstedelsesdato.

 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens

online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@slalom.dk

 

 

 

 

 

Personoplysninger:

 

Persondataloven indeholder en række bestemmelser angående behandling af dine data, herunder dine rettigheder og Slalom Trafikskole IVS oplysningsforpligtigelse. Dine data skal bruges i forbindelse med din erhvervelse af kørekort jf. Bekendtgørelsen om kørekort, hvor de oplysninger du har opgivet på ”P23 – Ansøgning om kørekort” indgår i din køreuddannelse.

Dine data er overvejende registreret elektronisk, og enkelte formularer – f.eks. Ansøgning om kørekort – opbevares på papir i aflåst skab når denne ikke er i Borgerservice til godkendelse, anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som led i den teoretiske/praktiske prøve ved politiets prøvesagkyndige.

Slalom Trafikskole IVS (cvr nr. 39491982) er dataansvarlig. De data du har givet køreskolen anvendes alene i forbindelse med din erhvervelse af kørekort, og oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og cpr. Nr. videregives alene til din kørelærer jf. dit samtykke ved din tilmelding til Slalom Trafikskole IVS eller ved betaling af faktura sendt fra Slalom Trafikskole IVS.

Du kan til enhver tid anmode om at dine data rettes eller slettes, hvilket dog kan have betydning for dit uddannelsesforløb på køreskolen. Du har mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. (datatilsynet)

Ved behandling af Ansøgning om kørekort P23, oprettelse du i borgerservice/politiets bookingsystem (kooreprovebooking.dk) og disse får dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. Hvad der sker med dine data under borgerservice/politiets varetægt, har intet med Slalom Trafikskole IVS at gøre.

 

Lægeattest og ansøgning om kørekort:

 

Før en ansøgning kan afleveres og godkendes af borgerservice, skal den vedlægges lægeerklæring i en kuvert hvor din EGEN læge har underskrevet både lægeerklæring og det pasfoto som du har medbragt. Endvidere skal din læge stemple dit pasfoto og lægeerklæringen og ligge dette i en forsejlet kuvert der ligeledes skal stemples. HUSK at din lægeerklæring max må være 3 måneder gammel og skal også underskrives af dig selv. Endvidere skal den vedlægges et færdselsrelateret førstehjælpsbevis som max må være 1 år gammelt, samt kopi af dit sygesikringsbevis som dokumentation for det er din EGEN læge der har underskrevet lægeerklæringen. Er du under 18 år ved uddannelsen begyndelse skal denne også vedlægges en samtykkeerklæring fra din/dine værger.

Teori og praktisk prøve:

 

Du kan tidligst aflægge teoriprøve når din ansøgning er godkendt og betalt (gebyret til politiet) samt du har taget teori 10 som fremgår af logbogen. Tidligst når du har bestået en teoriprøve og fuldendt hele uddannelsen kan du aflægge den praktiske prøve. Du skal HUSKE at medbringe din logbog, den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billede ID (Pas) eller dåbs/navneattest.

Glemmer du en af tingene vil du blive afvist ved prøven og skal betale et nyt gebyr til politiet. Består du ikke hhv. teori eller den praktiske prøve skal der også betales et nyt gebyr til politiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauser i kørekortuddannelsen:

 

Hovedreglen er hvis du holder pause i mere end 3 måneder fra hhv. teori eller praktisk kørsel skal du starte uddannelsen forfra og derved betale det hele på ny. Der er dog enkelte undtagelser som er som følge.

A: Afbrudt i mere end 3 måneder før afsnit 7 = Starte helt forfra

 

B: Afbrudt mellem 3 og 4 måneder i afsnit 7-10 = Start forfra med afsnit 7

 

C: Afbrudt i mere end 4 måneder inden bestået teoriprøve = Start helt forfra

 

D: Afbrudt mellem 3-5 måneder efter bestået teoriprøve = Gennemfører mindst 4 lektioner af 45 minutter i afsnit 7 praktik (repetition af hele afsnit 7 teori)

 

E: Afbrudt 5 måneder eller mere = Starte helt forfra og ny teoriprøve

 

F: Manøvrebane skal ikke gennemføres ved start forfra, hvis eleven har haft minimum 2 lektioner af 45 minutter i afsnit 7 praktisk og afbrydelsen er mindre end 7 måneder.

 

HUSK PRØVER VED POLITIET TÆLLER IKKE SOM UNDERVISNING.

 

Aflysninger:

 

Manøvrebane: 8 hverdage før – Køreteknisk Anlæg: 8 hverdage før. Køretimer: 24 timer før- Førstehjælp: 8 hverdage før

Teoriprøve: 8 hverdage før – Praktisk prøve: 8 hverdage før

Alle ovenstående skal være inden kl. 12:00 enten ved direkte tale med din kørelærer, talebesked eller sms.

Såfremt tidsfristen ikke overholdes, skal der betales fuldt honorar for den given ydelse som der udeblives fra.